Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   28.04.2020 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 3 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,…

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів

Луцик Вiктор АрсентійовичНа дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборів наданого ПАТ «НДУ» станом на 22.04.2020 р. загальна кількість акцій – 260  шт., голосуючих – 260 шт.