Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Титульний аркуш   23.03.2020 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 2 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції…

Оголошення про скликання Загальних зборів 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група» Місцезнаходження товариства: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Островського, 64 Шановні акціонери! Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група» (надалі Товариство) повідомляє Вас, що 28 квітня 2020 року о 11.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Волинська обл., м.…