Титульний аркуш   17.04.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 2 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції…

Особлива інформація 2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   17.04.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 1 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого…

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та  голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів. На дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборів наданого ПАТ «НДУ» станом на 11.04.2019 р. загальна кількість акцій – 260 шт., голосуючих – 260 шт.   Голова правління…