Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» 2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 3. Код за ЄДРПОУ 32831296 4. Місцезнаходження Волинська , -, 45400, Нововолинськ, Островського, 64 5. Міжміський код, телефон та факс 03344 40 400 03344 40400 6. Електронна поштова…